servicios_optometria_principal

¿Què és l’optometria?

L’optometria és la ciència que estudia el sistema visual, les seues alteracions no patològiques i els tractaments òptic i optomètrics així com les normes de salut i higiene visual.
L’optometrista té com a objectiu prevenir, detectar i resoldre els possibles problemes visuals, d’aquesta manera posar el rendiment del sistema visual. </ p>

La vista és la capacitat de vore amb claredat els objectes, també l’anomenem agudesa visual. La podem avaluar de lluny i de prop.
La visió és la capacitat de processar i comprendre el que veiem a través dels ulls.

Aproximadament el 80% de la informació que rebem és visual.

Optometria Comportamental

És una especialitat dins de l’optometria.

Els optometristes comportamentals, avaluen, diagnostiquen i tracten el sistema visual com a part integrant de l’organisme, considerant a la persona com un conjunt.
El que més ens interessa no és la quantitat de visió, sinó la qualitat. Per aconseguir això és necessari que el sistema visual funcione de forma coordinada

Quan aprenem a vore?

Quan naixem, les nostres capacitats visuals estan sense desenvolupar. Necessitem d’un entorn acollidor i ric en estímuls variats i apropiats per estimular la visió i aconseguir així el màxim potencial.

La visió s’aprén, per aquest motiu la podem entrenar. Veure secció Teràpia visual. </ p>

“APRENEM A VORE COM APRENEM A CAMINAR”

Examen optomètric

En l’examen optomètric fem una avaluació completa. En funció del problema del pacient, avaluem unes àrees o unes altres.
L’avaluació consta de:

 • Anamnesi
 • Agudesa visual </ li>
 • Error refractiu </ li>
 • Dominància manual i ocular </ li>
 • Avaluació de la oculomotricitat </ li>
 • Avaluació de la binocularitat </ li>
 • Avaluació de l’acomodació </ li>
 • Estereopsis </ li>
 • Salut ocular </ li>
  </ ul>

Optometria equipamiento optica Escrivà

Anomalies

Aproximadament el 80% de tot el que aprén un estudiant el rep per la visió. Si les seues capacitats visuals presenten algun problema, el seu procés d’aprenentatge es veurà afectat. Una persona pot no necessitar ulleres, però pot tenir problemes visuals. Podem veure les imatges nítides tant en lluny com a prop, però no és suficient. De què ens serveix si no som capaços d’estar més de 10 minuts fent una tasca sense cansar-nos o avorrir-nos?

Principals anomalies

 • Hipermetropia: Visió borrosa de prop i més clara de lluny.
 • Miopia: visió clara de prop i borrosa de lluny.
 • Astigmatisme: visió distorsionada de prop i de lluny.
 • Presbícia: Vista cansada, sol aparèixer entre els 40-45 anys, produix la visió borrosa de prop. Si s’allunyen o que estan llegint el veuen millor i més nítid.

Altres anomalies

Menys conegudes per la gent, encara que no són menys importants que les anteriors. Ja que davant qualsevol aparició d’alguna / es d’aquestes pot aparèixer un desordre visual i / o un baix rendiment en les tasques del dia a dia.

Ambliopia

L’ambliopia, també coneguda com “ull gandul”. Es caracteritza per una agudesa visual baixa, sense patologia i amb la millor correcció. L’ull gandul, a part de la seua baixa agudesa visual, presenta dificultat en totes les capacitats visuals. Per aquest motiu la binocularitat, l’acomodació, la mobilitat ocular, … seran més pobres que en l’altre ull.

Anomalies binoculars

Problemes acomodatius. Apareixen quan hi ha dificultat de mantenir l’enfocament de lluny, de prop o el canvi lluny-prop.
Problemes oculomotors. Apareixen quan un a diversos moviments oculars no són els adequats a l’edat del pacient. moviments:

 • Seguiments
 • sacàdics

Manteniment de la fixació

Són fonamentals aquests moviments per tenir una correcta lectura i escriptura i per al manteniment de l’atenció.
Problemes de coordinació. Apareixen quan els dos ulls s’han d’esforçar per mantenir un bon alineament i una bona fusió de les dues imatges en una simple i clara.

Estrabisme

És una anomalia de la visió binocular. Apareix quan els ulls no estan ben alineats. La desviació pot ser en un o en els dos ulls.
Pot provocar:

 • La supressió en el cervell de les imatges rebudes per l’ull desviat. </ li>
 • Visió doble.

La millor solució ens la proposa l’optometria Comportamental amb tractaments optomètrics, on els seus objectius són la solució estètica i funcional (millora de l’acomodació, motilitat, binocularitat, etc.).

Normalment els estrabismes presenten ambliopia o ull vague a l’ull desviat, per aquest motiu convé avaluar-los i tractar-los com més aviat millor, perquè aquest ull pugui millorar.

Tractaments

La miopia, hipermetropia, astigmatisme i presbícia es poden corregir amb lents compensadores, com:

 • Miopia: lents negatives.
 • Hipermetropia : lents positives.
 • Astigmatisme : lents cilíndriques.
 • Presbícia : lents positives per a visió propera. Lents progressives o bifocals si el pacient també té graduació de lluny.

Quan vam triar com a solució l’ús d’ulleres graduades, a part de triar la muntura idònia per a la necessitat de cada pacient, és molt important saber triar les lents ideals per a les nostres necessitats. És a dir, no n’hi ha prou només amb triar unes lents que ens permetin veure (de millor o pitjor manera). Sinó que hem de buscar si és possible la “visió perfecta”. Saber triar el tipus de lents que més convenen al pacient.